DYMO WEBSITE PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID
 
Deze website is de eigendom van en wordt gepubliceerd door NWL Switzerland sàrl, onderdeel van de Newell Rubbermaid Group, een bedrijf dat in het handelsregister geregistreerd staat onder het nummer CH-020.3.922.310-0 ("dymo") en gevestigd is te 10 Chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier, Zwitserland. Dit bedrijf bezit samen het haar dochterondernemingen exclusief het gerelateerd intellectuele eigendomsrecht en de persoonlijke rechten, in het bijzonder de merknamen, ontwerpoctrooien, copyrights en afbeeldingsrechten, origineel of overeenkomstig expliciete toestemming. Geen enkel item van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de logo's, merken, ontwerpen, illustraties, teksten en rubrieknamen op de website van dymo, mag gebruikt, gereproduceerd, gewijzigd, verdeeld of uitgeleend worden voor spin-offs zonder onze toestemming of de toestemming van de overeenkomstige partijen.  
De vermelde merknamen werden door hun respectieve eigenaars ingediend en worden door het merkenrecht beschermd. De inhoud van gesponsorde reclame wordt ook door het intellectuele-eigendomsrecht beschermd. Deze producten mogen niet worden gebruikt, gereproduceerd, gewijzigd, verspreid of uitgeleend worden voor spin-offs zonder toestemming van hun respectieve eigenaren.  
Het bedrijf wenst dat alle gebruikers van de website van dymo het intellectuele eigendomsrecht van anderen respecteren. Indien u in de toekomst meent dat uw merk of werk gekopieerd of gebruikt werd op dymo.com op een manier die uw rechten zou kunnen ondermijnen, zoals erkend door het toepasselijke recht, contacteer ons dan per mail om ons hiervan op de hoogte te brengen: helpdesk@dymo.com.  
Door deze website te gebruiken of te raadplegen, erkent en aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, gebruik deze website dan niet. Het bedrijf kan deze beleidsregels te allen tijde herzien door deze aankondiging bij te werken. Door de website na dergelijke wijzigingen te gebruiken, aanvaardt u de gewijzigde voorwaarden. Raadpleeg deze gebruiksvoorwaarden geregeld voor eventuele wijzigingen.  
PERSOONSGEGEVENS
 
Deze beleidsregels zijn bedoeld om u te helpen begrijpen hoe dymo, die de houder van de persoonsgegevens is, zijn dochterondernemingen en partners ("Bedrijf", "wij" of "ons") de informatie verzamelen, gebruiken en bewaren die u op onze website verstrekt met de bedoeling het merk dymo, zijn producten en diensten voor te stellen.  
Als u een website van dymo bezoekt dan gebeurt dit gewoonlijk anoniem zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin wij uw persoonsgegevens kunnen vragen. Wij voeren bij gelegenheid bijvoorbeeld online-enquêtes uit om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften en het profiel van onze bezoekers. Bovendien is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens vragen wanneer u zich inschrijft om extra informatie over onze producten en diensten te ontvangen, een nieuwsbrief te ontvangen, deel te nemen aan een wedstrijd of een vraag in te dienen. Zelfs als u ervoor kiest om de informatie die wij vragen, niet te geven, dan kunt u nog steeds de belangrijkste delen van onze website bezoeken, maar u zal geen geen toegang hebben tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.  
In geval u van gedachten verandert of persoonlijke gegevens wilt bijwerken of verwijderen (zoals uw postcode), dan zullen wij de persoonlijke gegevens die u ons geeft, corrigeren, bijwerken of verwijderen. U kunt dit doen door met ons contact op te nemen op de hieronder vermelde contactpunten.  
Mailings
 
Indien u ons persoonlijke gegevens verschaft en ervoor kiest toegevoegd te worden aan onze lijst met ontvangers, dan zal u voortaan e-mails ontvangen over productupdates, speciale aanbiedingen, belangrijke kwesties en nieuwe producten van het Bedrijf en gerelateerde bedrijven. Indien u verkiest om geen updates via e-mail te ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen op: helpdesk@dymo.com.  
Gebruik van persoonsgegevens
 
Persoonsgegevens die door gebruikers van 18 jaar of ouder verstrekt worden, mogen uitsluitend door Bedrijf en zijn dochterondernemingen en partners gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Het bedrijf verhuurt, verkoopt of verdeelt uw persoonsgegevens die u op deze website invoert niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij de wet dit oplegt. Als u ons toch toestemming geeft om uw gegevens met andere bedrijven uit te wisselen, dan is het mogelijk dat wij uw gegevens delen met bedrijven die producten en diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Deze bedrijven kunnen dan rechtstreeks met u contact opnemen voor product- en staalaanbiedingen, geïndividualiseerde aanbiedingen en informatie of om uw feedback over producten en programma's te vragen die u volgens hen zouden kunnen interesseren. Hoewel we al het redelijke doen om de vertrouwelijkheid van uw informatie te bewaken, is Bedrijf niet aansprakelijk voor de onrechtmatige handelingen van derden.  
U beschikt over het recht tot toegang, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door een schriftelijk bericht te sturen naar de contactpersoon die hieronder wordt aangegeven.  
Company behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen of updates door te voeren wat betreft het beleid of praktijk, te allen tijde en met redelijke kennisgeving aan de gebruikers van haar website. Alle wijzigingen of updates worden onmiddellijk van kracht wanneer zij op de website van dymo gepubliceerd worden.  
Wij mogen statistische of gegroepeerde, anonieme gegevens over onze gebruikers met adverteerders, businesspartners, sponsors en andere derden delen. Deze gegevens worden gebruikt om de websitecontent en -reclame van het bedrijf te individualiseren en zo onze gebruikers een aangenamere ervaring aan te bieden.  
Overdracht van persoonsgegevens
 
Afhankelijk van het land waar u woont, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens voor opslag en verwerking naar een ander land getransfereerd worden. Wanneer wij persoonsgegevens transfereren, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de geldende wetten betreffende gegevensbescherming, zoals de gegevensbeschermingsrichtlijn van de EU en andere landgebonden gegevensbeschermingswetten.  
Google Analytics
 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst op het vlak van webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google" ). 
 Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te helpen bij de analyse van het gebruik van de site. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van IP-anonimisering, zal Google de laatste acht cijfers van het IP-adres inkorten/anonimiseren voor de Lidstaten van de Europese Unie alsook voor andere partijen volgens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zal het volledige IP-adres verzonden en ingekort worden door Google-servers in de Verenigde Staten. Namens de website-provider, zal Google deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over websitegebruik en het leveren van andere diensten met betrekking tot activiteiten van de website en het gebruik van het internet bij de provider. 
Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u misschien geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browser plug-in te downloaden en te installeren die ter beschikking is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van gegevens is te vinden op http://www.google.com/intl/en/policies/terms of op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Houdt u er rekening mee dat op deze site de Google Analytics-code wordt aangevuld met "gat._anonymizeIp( ) ;" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (de zogenaamde IP-masking).  
Cookies en IP Tracking
 
Wat zijn cookies en hoe maakt dymo er gebruik van?

Sommige van onze websites maken gebruik van cookies die uw aanmeldgegevens bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet telkens uw gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren. Wij gebruiken ook cookies om content te leveren die overeenstemt met uw interesses en voor andere doeleinden.  
Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat een server op uw computer (pc) of gsm uploadt wanneer u een website bezoekt om het verkeer tussen websites te analyseren. De server stuurt vervolgens een cookie naar de oorspronkelijke website terug telkens wanneer u de website opnieuw bezoekt of wanneer u een andere website bezoekt die dat cookie herkent.Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals u efficiënt tussen verschillende pagina's op een website laten navigeren, voorkeuren herinneren die u aan een website gegeven hebt, uw winkelmandje bijhouden en uw algemene surfervaring verbeteren. Andere cookies worden gebruikt om de reclame op uw scherm beter af te stemmen op uw interesses of om het aantal bezoekjes aan een website te tellen en de meest populaire pagina's te identificeren.

Sommige cookies worden slechts gedurende uw bezoek aan een website op uw computer geplaatst en vervallen automatisch wanneer u uw browser sluit.

Een ander type "permanente" cookies blijven op uw pc aanwezig gedurende een bepaalde periode.  
Hoe worden cookies gebruikt?

Wij plaatsen cookies op uw computer om u van dienst te kunnen zijn.

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er in overeenstemming met de geldende wetgeving een duidelijk bericht op uw scherm waarin wij u informeren dat wij cookies op onze website gebruiken. In dergelijke landen wordt het betrokken bericht weergegeven wanneer u voor het eerst de website bezoekt. Als u op onze website blijft surfen nadat u dit bericht gelezen hebt zonder wijzigingen te maken aan de bestaande cookie-instellingen die wij u verstrekt hebben, dan beschouwen we dit als uw toestemming met deze instellingen omdat we u erover geïnformeerd hebben en veronderstellen we dat u ermee instemt dat er cookies op uw computer geplaatst worden.

U kunt echter beslissingen nemen over cookies. Zo kunt u beslissen om de instellingen van uw computer te wijzigen en de cookies te deactiveren. Als u echter beslist om alle cookies te weigeren, dan kan het zijn dat u niet kunt deelnemen aan diensten waarvoor u zich moet registreren.

Voor sommige cookies, zoals winkel-cookies en taalvoorkeur-cookies, die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening die u van ons verwacht, hebben wij uw toestemming niet nodig, omdat we zonder de installatie van deze cookies op uw computer niet aan uw verwachtingen zouden kunnen voldoen.

Het gebruik van cookies door adverteerders op onze website valt niet onder dit beleid.  
Speciale gevallen
 
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in speciale gevallen gebruikersgegevens openbaar te maken wanneer wij gegronde redenen hebben om te geloven dat de openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, er contact mee op te nemen of er gerechtelijke stappen tegen te ondernemen die mogelijk schade of hinder (opzettelijk of onopzettelijk) veroorzaakt aan onze eigendomsrechten, andere websitegebruikers van het bedrijf of om het even wie die door dergelijke activiteiten getroffen kan worden. Wij mogen persoonsgegevens openbaar maken zonder u hiervan op de hoogte te brengen naar aanleiding van een dagvaarding of wanneer wij te goeder trouw geloven dat de wet ons hiertoe verplicht of om te beantwoorden aan een noodsituatie.  
KINDEREN
 
Het bedrijf spoort ouders en voogden aan om toezicht te houden op de internetactiviteiten van hun kinderen en eraan deel te nemen. Tenzij u een website bezoekt die specifiek voor kinderen bestemd is, mogen er geen gegevens verstrekt worden door gebruikers onder 18 jaar. Zij mogen zich ook niet inschrijven voor nieuwsbrieven, clubs of activiteiten. Bovendien mogen gebruikers onder 18 jaar geen aankopen doen of deelnemen aan wedstrijden, behalve aan wedstrijden die specifiek voor kinderen bedoeld zijn. Waar nodig, mag het bedrijf u verzoeken om uw leeftijd op te geven om overeenstemming met deze beleidsregels na te gaan.  
Het bedrijf verzamelt niet bewust gegevens van onze bezoekers onder 18 jaar en verstrekt geen identificeerbare persoonsgegevens van deze bezoekers aan derden om welke reden dan ook. Wij kunnen onze gasten waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 18 jaar niet toelaten om direct marketing-communicatie van Company of van derden te laten ontvangen.  
AANSPRAKELIJKHEID
 
Bedrijf verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de informatie gepubliceerd op de website, correct en up-to-date is. Het bedrijf kan echter de juistheid, precisie, nauwkeurigheid of volledigheid van de op de website aanwezige informatie niet garanderen.  
Bijgevolg kan het bedrijf niet aansprakelijk gehouden worden voor:- gelijk welke onnauwkeurigheid, onjuistheid of tekortkoming ten opzichte van de informatie verstrekt op de website, - schade als gevolg van een inbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie op deze website;

- meer in het algemeen, alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, voortvloeiend uit toegang tot de website, een onvermogen om toegang tot de website te verkrijgen, evenals gebruik van de website en/of geloof dat verleend wordt aan de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangeboden op de website.  
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. De gelinkte websites vallen niet onder de controle van het bedrijf. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze websites of van links op deze websites. Hyperlinks naar de website mogen alleen worden opgenomen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf.  
Alle risico's verbonden aan het downloaden van materiaal is voor de gebruiker. Het downloaden valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg zal het bedrijf niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade aan de computer van gebruikers of voor eventueel verlies van gegevens als gevolg van downloads.  
Veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van bezoekers, we zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele veiligheidslekken of ongeoorloofde verspreiding of gebruik van dergelijke gegevens.  
Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van volledige of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.  
GELINKTE WEBSITES
 
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. De gelinkte websites vallen niet onder de controle van het bedrijf. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze websites.  
SCHEIDBAARHEID
 
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar beschouwd wordt, dan zal deze bepaling scheidbaar geacht worden van de resterende gebruiksvoorwaarden en zal zij de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen niet beïnvloeden.  
TOEPASSELIJK RECHT
 
Het huidige beleid wordt beheerst door en opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Zwitserland zonder inachtneming van de conflictregels.  
De rechtbanken in Zwitserland zijn uitsluitend bevoegd om alle geschillen die kunnen ontstaan uit of in verband met het privacybeleid en haar onderwerp te behandelen. Elke partij gaat onherroepelijk akkoord met de persoonlijke jurisdictie van zulk gerechtshof en neemt onherroepelijk afstand van gelijk welk bezwaar dat dergelijke partij nu of later zou kunnen hebben op basis van locatie of 'forum non conveniens' wat betreft gelijk welke actie of procedure die werd ingeleid in deze gerechtshoven.  
SAFE HARBOR-CERTIFICERING
 
Wij voldoen aan het "U.S.-EU Safe Harbor framework" en de "U.S.-Zwitserse Safe Harbor framework" zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce aangaande het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. We hebben aangetoond dat wij tegemoet komen aan de Safe Harbor Privacy Principles op het vlak van kennisgeving, keuze, verdere transfer, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en onze certificering, surf naar http://www.export.gov/safeharbor/.  
CONTACTINFORMATIE
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen en uit ons archief te verwijderen. helpdesk@dymo.com. Andere vragen moeten niet worden gestuurd naar dit adres en worden ook niet beantwoord.