Garanti
  • Hvorfor registrere

Hvorfor registrere

3 + 1 års garanti
Alle XTL™-merkemaskiner for industrien er dekket av tre års garanti. Hvis du registrerer DYMO®-produktet på www.dymo.com, får du i tillegg ett ekstra års garanti.

2 + 1 års garanti
Alle DYMO® LabelWriter™, LabelManager™, CardScan® og vekter er dekket av en toårsgaranti. Hvis du registrerer DYMO®-produktet på www.dymo.com, får du i tillegg ett ekstra års garanti (gjelder ikke for pakkevektene S50, S100, S180).1 + 1 års garanti
Alle Rhino™ merkemaskiner for industrien er dekket av ett års garanti. Hvis du registrerer DYMO®- produktet på www.dymo.com, får du i tillegg ett ekstra års garanti.Som registrert bruker får du følgende:

  • Teknisk brukerstøtte
  • Ettersalgsservice i henhold til garantivilkårene som gjelder for produktet
  • Automatisk varsling om oppgraderinger av programmet
  • Nyttige tips og råd
  • Spesialtilbud og kunngjøringer om nye produkter
  • Et sertifikat som bekreftelse på produktets forlengede garantiperiodeVIKTIG OM GARANTIEN
Dymo produkter krever bruk av spesialutformede etikettkassetter. Bruk av etikettkassetter som ikke bærer DYMO-merket, kan føre til feil, skade på skriveren eller utilfredsstillende resultater, og setter DYMOs garanti for dette produktet ut av kraft. Vi anbefaler derfor at man kun bruker DYMO-merkede etikettkassetter.